Opći uvjeti korištenja

Ovi opći uvjeti korištenja portala KUPLIO.hr (u daljnjem tekstu "OUP") reguliraju uvjete korištenja kupona za popust koji se objavljuju putem internetskog portala www. kuplio.hr kojim upravlja KUPLIO, s.r.o. Ľ. Fullu 9A 841 05 Bratislava, upisano u Trgovački registar Okružnog suda Bratislava I., odjeljak: Sro, broj spisa: 26441 / B (u daljnjem tekstu "Operater").


I. Definicije pojmova, osnovni principi

 1. Oglašivači su internetske trgovine ili drugi subjekti koji putem Portala oglašavaju svoje usluge / robu i na njemu objavljuju kupone s pogodnostima za korisnike.

 2. Korisnik je svaki posjetitelj Portala koji koristi kupone.

 3. Portal je web stranica sa web mjestom URL: http://www.kuplio.hr putem kojeg Oglašivači objavljuju svoje Kupone putem Operatora.

 4. Kupon je kod, popust ili druga pogodnost objavljena na Portalu, koja daje pravo Korisniku da primijeni popust prilikom kupnje u intertnetskoj trgovine ili fizičkoj trgovini Oglašivača, u skladu s pravilima navedenim uz Kupon.

 5. Korisnik koji se registrira na portalu ili koristi kupon bez registracije putem portala izričito se slaže sa sadržajem ovih OUP-a i njihovom primjenom na ugovorne odnose između njega i davatelja usluge.

II. Portal KUPLIO.hr

 1. Aktualne ponude Oglašivača objavljuju se na Portalu, na temelju kojih bilo koji Korisnik može koristiti objavljene Kupone i primijeniti ih na Oglašivača.

 2. Kupon se iskorištava ili preusmjeravanjem na web mjesto ili na portal Oglašivača, ispisom i primjenom Kupona u fizičkoj trgovini Oglašivača ili primjenom drugog popusta, u skladu s uvjetima navedenim na Kuponu.

 3. Operator Portala ne stupa u ugovorni odnos s Korisnikom. Korisnik ima pravo ostvarivati sva prava i pogodnosti koje proizlaze iz kupona samo prema Oglašivaču. Ova prava i obveze regulirane su primjenjivim poslovnim uvjetima Oglašivača na koje Operator nema utjecaj niti preuzima ikakvu odgovornost koja se odnosi na teritorijalno ili vremensko važenje Kupona, uvjete korištenja, naknadne izmjene, dopune ili prestanak valjanosti Kupona odnosno bilo kakve okolnosti koje se tiču Kupona a da su posljedica radnji na koje Operator nema utjecaj.

III. Uvjeti korištenja

 1. Korisnik ima pravo koristiti kupone objavljene na portalima čak i bez registracije.

 2. U slučaju registracije, a koja nije obavezna, Korisnik dostavlja sljedeće podatke: spol, dob, grad, poštanski broj, e-mail adresu i ispunjava upitnik usmjeren na njegove interese i potrebe. Registracija je dobrovoljna i Operator će koristiti navedene podatke kako bi Korisniku stavio na raspolaganje Kupone u skladu s njegovim željama i interesima. Operator također ima pravo koristiti se navedenim podacima u svrhu slanja reklamnih i marketinških poruka na e-adresu Korisnika ili ih u tu svrhu pružiti trećim stranama samo pod uvjetom da je Korisnik dao svoju privolu u skladu s Izjavom o privatnosti

 3. Registrirani Korisnik dužan je čuvati svoje pristupne podatke u tajnosti i pažljivo osigurati pristup svom korisničkom računu. Operator neće davati podatke o registraciji Korisnika na raspolaganje trećim stranama, osim u slučajevima kada će na to biti primoran na temelju mjerodavnog zakona ili odluke donesene u skladu s pozitivnim propisima.

 4. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se odvijaju putem njegovog korisničkog računa.

 5. Korisnik prihvaća da, kako bi osigurao pravilno funkcioniranje Portala, Operator ponekad na daljinu pohranjuje male podatkovne datoteke na Korisnikov uređaj, tzv. kolačić. Kolačići su male tekstualne datoteke koje Portal pohranjuje na računalo Korisnika prilikom pregledavanja Portala. Kao rezultat toga, Portal zadržava informacije o korisnikovim koracima i preferencijama tijekom određenog vremenskog razdoblja, tako da ih Korisnik ne mora ponovno unositi prilikom sljedećeg posjeta Portalu. Korisnik može kontrolirati i / ili brisati kolačiće i / ili onemogućavati njihovo pohranjivanje po vlastitom nahođenju. Ova odredba se primjenjuje u skladu s Izjavom o kolačićima

IV. Kuponi

 1. Kupone generirane na Portalu Korisnik može koristiti na relevantnom web mjestu Oglašivača u svrhu kupnje ili korištenja promocije navedene na Kuponu, ili se može ispisati i koristiti u Oglašivačevoj fizičkoj trgovini, ovisno u uvjetima korištenja navedenim na Kuponu.

 2. Kuponi mogu uključivati ​​popuste, promocije, posebne ponude, rasprodaje i druge pogodnosti za promicanje prodaje robe ili usluga oglašivača.

 3. Ni Portal ni Operater izravno ne pružaju robu i / ili usluge navedene u Kuponima. Oglašivač je odgovoran za sadržaj kupona

 4. Podaci navedeni na Kuponima mogu se razlikovati od stvarne ponude Oglašivača. Operator nije odgovoran za sadržaj, istinitost ili valjanost Kupona, te Korisnik nije ovlašten tražiti od Operatora ispunjenje sadržaja Kupona. Operator pruža informacije o tekućim promocijama i popustima putem Kupona, ali su Oglašivači odgovorni za njihov sadržaj, istinitost i valjanost.

V. Odgovornosti operatora

 1. Operator zadržava pravo u bilo kojem trenutku odbiti, ograničiti, obustaviti valjanost Kupona, uključujući relevantne promocijske kodove, kao i djelomično ili potpuno ograničiti pristup Portalu, čak i bez prethodne najave.

 2. Operator ne može ni na koji način jamčiti da korištenje Portala neće biti bez prekida ili bez grešaka kao niti dostupno na svim lokacijama i područjima, niti može jamčiti za posljedice korištenja Portala ili točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili Kupona danog preko Portala. Korisnik se slaže i potvrđuje da Operator nije odgovoran za neprikladno ili protuzakonito ponašanje drugih Korisnika ili trećih strana te da je rizik od eventualnih šteta nastalih kao rezultat navedenog u potpunosti na Korisniku.

 3. Bez obzira na ostale odredbe ovih OUP-a, Operater ni pod kojim okolnostima neće biti odgovoran za bilo kakvu posebnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili izgubljeni promet, izgubljenu dobit, propuštene prilike ili izgubljene prihode Korisnika ili druge slične neizravne štete nastale od strane Korisnika koja je ili je nastala u vezi s korištenjem Portala ili upotrebom kupona, osim ako je takva šteta prouzročena namjernim radnjama Operatora.

VI. Prava i obveze Korisnika

 1. Korisnik prihvaća i suglasan je da će koristiti usluge Portala odgovorno i u skladu s općenito obvezujućim zakonskim propisima, kao sukladno ovim OUK-om. Konkretno, obvezuje se da neće na bilo koji način zloupotrijebiti kupone, posebno da ih neće distribuirati, mijenjati ili dalje trgovati na bilo koji način, osim ako to dopušta Oglašivač, Operator, Portal ili to dopuštenje proizlazi iz samog Kupona.

 2. Bez prethodnog pismenog pristanka Operatora, zabranjeno je automatizirano stjecanje kupona ili drugog sadržaja Portala ili stvaranje kopija i drugih kopija, prikupljanje, obrada, uključivanje u baze podataka bilo koje vrste.

 3. Korisnik se obvezuje suzdržati se od svake zlouporabe Portala i koristiti Kupone samo u skladu s njihovom deklariranom svrhom.

VII. Završne odredbe

 1. Ovi OUP stupaju na snagu 01.10.2015

 2. Korisnik nema pravo dodijeliti bilo koja prava i obveze koje proizlaze iz ovih OUK-a ili se pružaju na temelju registracije na Portalima ili bilo kojem njihovom dijelu trećoj strani bez prethodnog pisanog pristanka Operatora.

 3. Operator zadržava pravo svakodobne izmjene i dopune ovih OUK-a.

U Bratislavi 01.10.2015


KUPLIO, s.r.o.

Henrich Lauko, direktor